Geschiedenis
In 1975 werd onder impuls van een aantal sociaal voelende artsen in Lommel de eerste groepspraktijk opgericht.
Hieruit ontstond in 1982 groepspraktijk VZW DE DREMPEL destijds nog in de Karrestraat gevestigd.
In 1994 breidde de praktijk zich verder uit en drong zich een verhuis op naar onze huidige locatie in de Ruiterijstraat 13.
 
Visie

We zien het als onze visie om hoog kwalitatieve diagnostische, curatieve en preventieve zorgdiensten aan te bieden en dit vanuit een coherente huisartsengroep.

Hierdoor willen we huisartsengeneeskunde op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde wijze bevorderen en de uitoefening van het huisartsenberoep vergemakkelijken, behartigen en beschermen.