Uw huisarts beheert uw Globaal Medisch Dossier.
 
Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg. Uw huisarts is het best geplaatst om een
verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij het globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, de huisarts en andere zorgverstrekkers
geoptimaliseerd. Door gebruik te maken van een globaal medisch dossier voor het beheer van uw medische gegevens garanderen we bij verlof of onbeschikbaarheid van uw eigen huisarts de continuïteit van zorg waar u recht op hebt.

Voor het bijhouden en coördineren van het dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Hiervoor zal uw huisarts bij een consultatie of huisbezoek éénmaal per kalenderjaar per persoon een door het RIZIV vastgesteld bedrag
aanrekenen. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30 % vermindering op het remgeld voor elke raadpleging en huisbezoek en dit bij iedere huisarts die deel uitmaakt van de artsenpraktijk De Drempel.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw eigen vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaal je dan de GMD-bijdrage aan deze arts.