Consultaties

Breng ook steeds uw eID mee.

Afspraken kan u steeds maken via de link Consultaties in de linker kolom van deze webpagina of telefonisch op 011/540406, alle weekdagen van 08u00 tot 12u00 en 15u00 tot 19u00.

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel : het dossier is aanwezig en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep,een gynaecologisch onderzoek en dergelijke, vermeld dit dan bij aanvraag. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

Twee personen betekent dus ook twee afsprakenHuisbezoeken

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Tracht bezoeken te beperken tot de noodzaak. Een huisbezoek vergt immers een behoorlijke tijdsinvestering. Bovendien heeft de arts voornamelijk op technisch vlak minder mogelijkheden.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd op het praktijknummer 011/540406. 

Vermeld, zo mogelijk, ook de reden zoals bv koorts, terug uit ziekenhuis enzovoort zodat uw huisarts de dringendheid van het probleem beter kan inschatten.


Spoedgevallen

Voor spoedgevallen wordt steeds een oplossing gezocht. Wel vragen we u vooraf telefonisch te overleggen op ons praktijknummer 011/540406.


Telefoon

Hou telefonische vragen kort, dit werkt erg storend tijdens de consultatie.

De telefoon is een belangrijk middel om met de praktijk te communiceren. Maar zowel voor u als patiënt, als ook voor uw huisarts, is het erg vervelend om tijdens een raadpleging voortdurend gestoord te worden door telefonische oproepen.

Hou het zo kort als mogelijk en volg de afspraken die u hieromtrent met uw huisarts hebt gemaakt.

Volgt hieruit een handeling ( zoals een voorschrift maken, het opstellen van een dieetadvies en dergelijke ) dan zal hiervoor zoals voorzien door het RIZIV een advies consult worden aangerekend. U betaalt dan 3.5 € wanneer u het gevraagde document ophaalt. Dit bedrag wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.


Attesten en voorschriften

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Vraag je arts niet om een attest te maken dat niet strookt met de werkelijkheid. Dit zal steevast geweigerd worden.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging. Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

Gelieve vooraf thuis te controleren hoeveel medicatie u nodig heeft zodat uw huisarts deze voorschriften in voldoende mate kan maken.


Derdebetalersregeling

OMNIO statuut = 1 euro remgeld

Sociale derdebetaler = 4 euro remgeld

Heeft u recht op een verhoogde terugbetaling, dan bestaat er sinds 1 oktober 2015 een wettelijke  verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen.

Wanneer uw code gerechtigde op het kleefbriefje van het ziekenfonds eindigt op “1” (OMNIO statuut), betaalt u bij uw huisarts op consultatie slechts 1 euro remgeld.

Heeft u van uw ziekenfonds een brief gehad dat u in aanmerking komt voor de sociale derdebetalersregeling of blijkt dit zo te zijn na het inlezen van uw e-ID dan kan u bij uw huisarts 4 euro remgeld betalen. Het overige deel van het honorarium wordt rechtstreeks verrekend tussen arts en ziekenfonds.

Alle andere patiënten betalen het volledige honorarium aan de behandelende arts.

Van deze regel kan enkel in onderling overleg met uw vaste huisarts worden afgeweken. Dit wordt dan in uw dossier genoteerd. 


Betaling

Alle huisartsen, die zijn aangesloten aan de praktijk, zijn geconventioneerd. Dit betekent dat zij de tarieven, zoals overeengekomen met het RIZIV, volgen.

 Onze praktijk beschikt over een betaalterminal, zodat u ook met bankkaart kan betalen.