Telefonisch

Maakt u liever geen afspraak via de bovenstaande elektronische weg, dan kan u alle weekdagen terecht op ons praktijknummer 011/540406. U kan ons telefonisch bereiken in de voormiddag tussen 08u00 en 12u00 en in de namiddag tussen 15u00 en 19u00.

Raadpleging

Onder de rubriek Hoe werken wij in de linker kolom op deze webpagina kan u lezen hoe wij in de praktijk te werk gaan voor:
  • raadplegingen
  • huisbezoeken
  • spoedgevallen
  • het verlenen van advies
  • het afleveren van attesten en voorschriften