De wachtdienst garandeert de continuïteit van uw zorg de klok rond. Let wel, deze wachtdienst is er enkel voor dringende en ernstige medische problemen die onmogelijk kunnen wachten tot 's morgens (weekwacht) of tot na het weekend (weekendwacht) of op feestdagen.

 

WEEKWACHT 

Elke werkdag van 19u 's avonds tot 08u 's morgens is er een gezamelijke wachtdienst van de Lommelse Huisartsen (LOHAK).

Om de dienstdoende arts te bereiken kan u het wachtnummer 011/555555 bellen.

 

WEEKENDWACHT

Vanaf zaterdagmorgen 08u tot en met maandagmorgen 08u wordt de wachtdienst verzorgd door de gezamelijke wachtdienst van de Lommelse Huisartsen.

Om de wachtarts te bereiken kan u het nummer 011/555555 bellen.

 

FEESTDAGEN

Op feestdagen wordt de wachtdienst voorzien door de gezamelijke wachtdienst van de Lommelse Huisartsen.

Om de wachtarts te bereiken kan u het nummer 011/555555 bellen

 

112

Bij zeer ernstige medische problemen waarbij absoluut geen tijd te verliezen valt zoals bewusteloosheid en dergelijke, kan u best rechtstreeks het noodnummer 112 bellen.

 

Apotheek

De apotheek van wacht kan u vinden op het betalend nummer 0900 10 500 of via de website www.apotheek.be .

 

Tandarts

De tandarts van wacht kan u vinden op de website www.tandarts.be .