GRIEPVACCINATIE

Gezien het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep 2020-2021, in de context van de Covid-19 pandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, willen wij u via deze weg informeren over het verloop van de griepvaccinatie.

Het is van cruciaal belang om de personen die risico lopen op complicaties alsook de medewerkers in de gezondheidssector zoveel mogelijk te vaccineren, aangezien de kans bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een COVID 19-piek.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Griepvaccinatie fase 1: enkel voor risicogroepen

 • Indien uw GSM nummer gekend is in ons dossier, ontvangt u een uitnodiging per SMS tot ophalen van uw voorschrift voor het griepvaccin aan onze balie tijdens de openingsuren van het secretariaat:

       8u00 - 12u00 en 15u00 - 18u00. 

 • Ga uw vaccin halen bij uw apotheek tussen 1 oktober en 15 november 2020.

 • Maak een afspraak voor het toedienen van uw vaccin op onze vaccinatieraadpleging, bij voorkeur online via de website. 


                                                   1 AFSPRAAK = 1 PERSOON 

 • Kom op tijd naar uw afspraak. Vergeet uw griepvaccin en identiteitskaart niet mee te nemen! 

       U moet zich NIET aanmelden bij het secretariaat, maar volg de pijlen              ‘griepvaccinatie’ naar de wachtzaal op de eerste verdieping. Hier zal de            arts of verpleegkundige u komen halen om het griepvaccin toe te dienen.

      TIP: Draag gemakkelijke kleren om de schouder te ontbloten.

 • Wacht na het toedienen van het vaccin nog 10 min in de wachtruimte.


Griepvaccinatie fase 2

 • U kan uw voorschrift komen ophalen aan het secretariaat vanaf 16 november 2020. 

 • Ga uw vaccin halen bij uw apotheek tussen 16 november en 15 december 2020.

 • Maak een afspraak voor het toedienen van uw vaccin op onze vaccinatieraadpleging, bij voorkeur online via de website. 


                                                   1 AFSPRAAK = 1 PERSOON 

 • Kom op tijd naar uw afspraak. Vergeet uw griepvaccin en identiteitskaart niet mee te nemen! 

       U moet zich NIET aanmelden bij het secretariaat, maar volg de pijlen              ‘griepvaccinatie’ naar de wachtzaal op de eerste verdieping. Hier zal de            arts of verpleegkundige u komen halen om het griepvaccin toe te dienen.

      TIP: Draag gemakkelijke kleren om de schouder te ontbloten.

 • Wacht na het toedienen van het vaccin nog 10 min in de wachtruimte.

VACCINATIECAMPAGNE IN FASEN

De vaccinatiecampagne zal in twee fases verlopen :

1. Griepvaccinatie fase 1: enkel voor risicogroepen

De vaccins worden alleen afgeleverd aan de hieronder gedefinieerde doelgroepen. 

Groep 1: personen met een risico op complicaties

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap

 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)

 • alle personen vanaf 65 jaar

 • personen die in een instelling verblijven

 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector


Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

 • de risicopersonen uit groep 1

 • kinderen jonger dan 6 maanden


Groep 4: personen tussen 50 en 65 jaar


Er wordt gevraagd aan de patiënten die behoren tot de doelgroep om het vaccin af te halen voor 15 november.

Omwille van aanpassing van de terugbetalingsregels zullen patiënten pas vanaf 1 oktober hun vaccin kunnen afhalen in de apotheek aan het juiste terugbetalingstarief.


2.  Griepvaccinatie fase 2

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

 

©2020 door De Drempel.
Met trots gemaakt met Wix.com en fotograaf Manu Bloemen