VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Het afleveren van sportattesten vraagt een voorafgaand sportmedisch onderzoek. Gelieve  hiervoor dan ook een afzonderlijke afspraak te maken.

Ter voorbereiding kan u reeds de vragenlijst invullen op www.sportkeuring en deze uitgeprint meenemen naar de consultatie.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging of tijdens een telefonische consultatie.

Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

inkom.jpg
 

©2020 door De Drempel.
Met trots gemaakt met Wix.com en fotograaf Manu Bloemen