VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Het afleveren van sportattesten vraagt een voorafgaand sportmedisch onderzoek. Gelieve  hiervoor dan ook een afzonderlijke afspraak te maken.

Ter voorbereiding kan u reeds de vragenlijst invullen op www.sportkeuring en deze uitgeprint meenemen naar de consultatie.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging.

Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

inkom.jpg