VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Het afleveren van sportattesten vraagt een voorafgaand sportmedisch onderzoek. Gelieve  hiervoor dan ook een afzonderlijke afspraak te maken.

Ter voorbereiding kan u reeds de vragenlijst invullen op www.sportkeuring en deze uitgeprint meenemen naar de consultatie.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging. Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

In nood kan u via het secretariaat per mail of telefoon een herhaalvoorschrift aanvragen. Uw behandelend arts bekijkt dan of het nodig is om alsnog een  consult in te plannen. Uw vraag wordt beantwoord binnen een termijn van 48u.

inkom.jpg
 

HET PAPIEREN VOORSCHRIFT VERDWIJNT !

Vanaf 15 september 2021 is het papieren voorschrift niet meer verplicht en beschikt de patiënt over verschillende mogelijkheden om zijn medicatie af te halen bij de apotheker. De patiënt kan naar de apotheek gaan met:

1. een geprinte versie van het bewijs van elektronisch voorschrift

2. een digitaal voorschrift

3. zijn/haar eID-kaart, zonder voorschrift

De patiënt kan zijn digitale voorschriften zelf beheren via het gezondheidsportaal www.mijngezondheid.be of via de gratis app Voorschrift Op Zak of Mijn Geneesmiddelen

Na persoonlijke identificatie via itsme® krijgt de patiënt beveiligde toegang tot de persoonlijke, authentieke voorschriften die beschikbaar zijn op de Recip-e server.

VoorschriftOpZak.png