top of page
wachtzaal5.jpg

CONSULTATIES

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is aanwezig en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.


Wanneer u meent meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (zoals bij een gesprek voor een ernstige problematiek, verzekeringsonderzoek, wegnemen van een huidletsel...), laat u dit best op voorhand weten, zodat de nodige tijd voorzien kan worden.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.


Twee personen betekent dus ook twee afspraken!

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Tracht bezoeken te beperken tot de noodzaak. Een huisbezoek vergt immers een behoorlijke tijdsinvestering. Bovendien heeft de arts voornamelijk op technisch vlak minder mogelijkheden.​


Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd op het praktijknummer 011 54 04 06 liefst voor 10u. 

Vermeld, zo mogelijk, ook de reden zoals bv koorts, terug uit ziekenhuis,... zodat uw huisarts de dringendheid van het probleem beter kan inschatten.

VOORSCHIFTEN EN ATTESTEN

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Het afleveren van sportattesten vraagt een voorafgaand sportmedisch onderzoek.

Gelieve  hiervoor dan ook een afzonderlijke afspraak te maken.

Ter voorbereiding kan u reeds de vragenlijst invullen op https://www.sportkeuring.be/ en deze uitgeprint meenemen naar de consultatie.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging.

Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

bottom of page