CONSULTATIES

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is aanwezig en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.


Wanneer u meent meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (zoals bij een gesprek voor een ernstige problematiek, verzekeringsonderzoek, wegnemen van een huidletsel...), laat u dit best op voorhand weten, zodat de nodige tijd voorzien kan worden.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.


Twee personen betekent dus ook twee afspraken!

 
wachtzaal5.jpg