MEDISCHE DIENSTEN

wachtzaal5.jpg

CONSULTATIES

Vanaf heden kan online een telefonisch consult inplannen. Klik voor meer info door naar de pagina 'afspraak maken'.


Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is aanwezig en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.


Wanneer u meent meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (zoals bij een gesprek voor een ernstige problematiek, verzekeringsonderzoek, wegnemen van een huidletsel...), laat u dit best op voorhand weten, zodat de nodige tijd voorzien kan worden.

U maakt hiervoor dan ook best telefonisch een afspraak.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.


Twee personen betekent dus ook twee afspraken!

3.jpg

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Tracht bezoeken te beperken tot de noodzaak. Een huisbezoek vergt immers een behoorlijke tijdsinvestering. Bovendien heeft de arts voornamelijk op technisch vlak minder mogelijkheden.​


Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd op het praktijknummer 011 54 04 06 liefst voor 10u00. 

Vermeld, zo mogelijk, ook de reden zoals bv koorts, terug uit ziekenhuis,... zodat uw huisarts de dringendheid van het probleem beter kan inschatten.

inkom.jpg

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Het afleveren van sportattesten vraagt een voorafgaand sportmedisch onderzoek.

Gelieve  hiervoor dan ook een afzonderlijke afspraak te maken.

Ter voorbereiding kan u reeds de vragenlijst invullen op https://www.sportkeuring.be/ en deze uitgeprint meenemen naar de consultatie.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging of tijdens een telefonisch consultatie.

Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

kabinet.jpg

WACHTDIENST

De wachtdienst garandeert de continuïteit van uw zorg de klok rond. Let wel, deze wachtdienst is er enkel voor dringende en ernstige medische problemen die niet kunnen wachten tot 's morgens (weekwacht) of tot na het weekend (weekendwacht) of feestdagen.

De wachtdienst wordt georganiseerd door de Lommelse Huisartsen (LOHAK). 

Om de dienstdoende arts te bereiken kan u het wachtnummer 011 55 55 55 bellen.

Weekwacht

Elke werkdag van 19u00 's avonds tot 08u00 's morgens. 

Weekendwacht

​Vanaf zaterdagmorgen 08u00 tot en met maandagmorgen 08u00.

Feestdagen

Vanaf 08u00 's morgens tot 08u00 de volgende ochtend. 

112

​Bij zeer ernstige medische problemen waarbij absoluut geen tijd te verliezen valt zoals bewusteloosheid en dergelijke, kan u best rechtstreeks het noodnummer 112 bellen.

buiten5.jpg

SPOEDGEVALLEN

Voor spoedgevallen wordt steeds een oplossing gezocht.

Wel vragen we u vooraf telefonisch te overleggen op ons praktijknummer 011 54 04 06.

 

©2020 door De Drempel.
Met trots gemaakt met Wix.com en fotograaf Manu Bloemen