kinderhoekboven.jpg
 

CONSULTATIES

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is aanwezig en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.


Wanneer u meent meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (zoals bij een gesprek voor een ernstige problematiek, verzekeringsonderzoek, wegnemen van een huidletsel...), laat u dit best op voorhand weten, zodat de nodige tijd voorzien kan worden.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.


Twee personen betekent dus ook twee afspraken!

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Tracht bezoeken te beperken tot de noodzaak. Een huisbezoek vergt immers een behoorlijke tijdsinvestering. Bovendien heeft de arts voornamelijk op technisch vlak minder mogelijkheden.​


Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd op het praktijknummer 011 54 04 06 liefst voor 10u00. 

Vermeld, zo mogelijk, ook de reden zoals bv koorts, terug uit ziekenhuis,... zodat uw huisarts de dringendheid van het probleem beter kan inschatten.

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Een attest dat niet strookt met de werkelijkheid, zal steeds geweigerd worden.

Het afleveren van sportattesten vraagt een voorafgaand sportmedisch onderzoek.

Gelieve  hiervoor dan ook een afzonderlijke afspraak te maken.

Ter voorbereiding kan u reeds de vragenlijst invullen op www.sportkeuring.be en deze uitgeprint meenemen naar de consultatie.

Voorschriften afleveren kan enkel tijdens de raadpleging. Uw huisarts zal genoeg voorschriften maken tot uw volgende afspraak.

In nood kan u via het secretariaat per mail of telefoon een herhaalvoorschrift aanvragen. Uw behandelend arts bekijkt dan of het nodig is om alsnog een  consult in te plannen. Uw vraag wordt beantwoord binnen een termijn van 48u.

WACHTDIENST

De wachtdienst garandeert de continuïteit van uw zorg de klok rond. Let wel, deze wachtdienst is er enkel voor dringende en ernstige medische problemen die niet kunnen wachten tot 's morgens of tot na het weekend of feestdagen.

Telefoonnummer

Om de dienstdoende arts te bereiken belt u het nummer 011 60 40 60.

​​Bij zeer ernstige medische problemen waarbij absoluut geen tijd te verliezen valt, belt u best rechtstreeks het noodnummer 112.

Locatie

-  Op weekdagen vanaf 19u00 tot 08u00 de eerstvolgende dag bij de huisarts van wacht in Lommel.

-  In het weekend van vrijdagavond 19u00 tot maandagochtend 08u00, tijdens feest- en brugdagen, in de Huisartsenwachtpost Noord-Limburg. 

Adres: Maesensveld 1, 3900 Pelt. 

Meer info op: www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be

Voor niet dringende vragen of problemen is uw eigen huisarts de ochtend na de wachtdienst weer bereikbaar vanaf 08u00.

SPOEDGEVALLEN

Voor spoedgevallen wordt steeds een oplossing gezocht. Wel vragen we u vooraf telefonisch te overleggen op ons praktijknummer 011 54 04 06.

Bij zeer ernstige medische problemen waarbij absoluut geen tijd te verliezen valt, kan u best rechtstreeks het noodnummer 112 bellen.